Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

MySQL utf8 Default Charset

my.cnf

[mysqld]
# Version 5.5.3 introduced "utf8mb4", which is recommended
collation-server     = utf8mb4_general_ci # Replaces utf8_general_ci
character-set-server = utf8mb4            # Replaces utf8
Tags: mysql, utf8, unicode, charset, collation, database, configuration

- InPost tracking number to link converter »