Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Debian CheatSheet

command description
dpkg -S <package> Find Out What Package Provides a File
ldd <package> Print shared object dependencies
awk '{print $2}'
awk -F':' '{print $3}'

alias xclip='xclip -selection c'

Tags: debian, cheatsheet

« Windows 10 Auto LogIn - Ubuntu: error while loading shared libraries »