Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Take all registered jQuery Event Handlers

jQuery(function ($) {
  var table = [];
  $('*').each(function (key, item) {
    var events = $._data(item, 'events');
    for (var event in events) {
      if (events.hasOwnProperty(event)) {
        for (var i = 0; i < events[event].length; i++) {
          table[table.length] = $.extend({
            item: item
          }, events[event][i], {
            handler: events[event][i].handler.toString()
          });
        }
      }
    }
  });
  console.table(table);
});

« sudo without password - JSFiddle quick add predefined external resources »