Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Set GRUB to remember recently selected os

At file /etc/default/grub set:

GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true

then run sudo update-grub

Tags: grub, configuration, custom, debian, ubuntu, boot, os

« Delete multiple connections in LinkedIn - My .bash_aliases »