Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

JetBrains Linux .desktop file

Locations: ~/.local/share/applications or /usr/share/applications


jetbrains-phpstorm.desktop

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=PhpStorm
Icon=/opt/phpstorm/bin/phpstorm.png
Exec=/opt/phpstorm/bin/phpstorm.sh %f
Comment=The Drive to Develop
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupWMClass=jetbrains-phpstorm

jetbrains-datagrip.desktop

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=DataGrip
Icon=/opt/datagrip/bin/product.png
Exec=/opt/datagrip/bin/datagrip.sh %f
Comment=The Drive to Develop
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupWMClass=jetbrains-datagrip
Tags: configuration, debian, ubuntu, jetbrains, phpstorm, datagrip

« RegEx change chars case - Docker tips »