Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

LAMP

docker-compose.yml

version: "3"
services:
 mysql:
  hostname: "mysql"
  image: "mysql"
  volumes:
   - "./mysql:/var/lib/mysql"
   - "$HOME/PhpstormProjects:/www"
  working_dir: "/www"
  environment:
   - "MYSQL_ROOT_PASSWORD=<password>"
  ports:
   - "3306:3306"
  command: [mysqld, --character-set-server=utf8mb4, --collation-server=utf8mb4_unicode_ci]
 phpmyadmin:
  image: "phpmyadmin/phpmyadmin"
  environment:
   - "MYSQL_ROOT_PASSWORD=<password>"
  ports:
   - "8080:80"
  links:
   - "mysql:db"
 pgsql:
  hostname: "pgsql"
  image: "postgres"
  volumes:
   - "./pgsql:/var/lib/postgresql/data"
   - "$HOME/PhpstormProjects:/www"
  working_dir: "/www"
  environment:
   - "POSTGRES_PASSWORD=<password>"
  ports:
   - "5432:5432"
 pgadmin4:
  image: "fenglc/pgadmin4"
  ports:
   - "5050:5050"
  links:
   - "pgsql"
 dev56:
  hostname: "dev56"
  image: "gander/php-apache-dev:5.6"
  volumes:
   - "$HOME/PhpstormProjects:/www"
   - "./dev.composer:/home/dev/.composer"
   - "./dev.bash_aliases:/home/dev/.bash_aliases"
  working_dir: "/www"
  ports:
   - "8056:80"
  links:
   - "mysql"
   - "pgsql"
 dev70:
  hostname: "dev70"
  image: "gander/php-apache-dev:7.0"
  volumes:
   - "$HOME/PhpstormProjects:/www"
   - "./dev.composer:/home/dev/.composer"
   - "./dev.bash_aliases:/home/dev/.bash_aliases"
  working_dir: "/www"
  ports:
   - "8070:80"
  links:
   - "mysql"
   - "pgsql"
 dev71:
  hostname: "dev71"
  image: "gander/php-apache-dev:7.1"
  volumes:
   - "$HOME/PhpstormProjects:/www"
   - "./dev.composer:/home/dev/.composer"
   - "./dev.bash_aliases:/home/dev/.bash_aliases"
  working_dir: "/www"
  ports:
   - "80:80"
   - "8071:80"
  links:
   - "mysql"
   - "pgsql"
Tags: apache, configuration, database, debian, dev, docker, docker-compose, mysql, php, ubuntu, utf8, vhost_alias

« My .bash_aliases - JavaScript fixtures »

Related content: