Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

sudo without password

To set sudo without asking for a password:

<username> = your user name

Run as root:

visudo -f /etc/sudoers.d/<username>

Write:

<username> ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Save & restart console.

Tags: sudo, su, password, ubuntu, configuration

« Docker Engine and Docker Compose on Ubuntu 16.04 - Take all registered jQuery Event Handlers »