Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

My .bash_aliases

# Misc
alias xclip='xclip -selection clipboard'
alias a='apt update; apt upgrade -y; apt autoremove'

# Docker Compose
alias dcup='docker-compose up'
alias dcdn='docker-compose down'

# LAMP via Docker Compose
alias lamp='_PWD=${PWD} && cd ${HOME}/.lamp && docker-compose up -d; cd ${_PWD}'
alias unlamp='_PWD=${PWD} && cd ${HOME}/.lamp && docker-compose down; cd ${_PWD}'
alias dev='docker exec -it lamp_dev_1 bash'
alias mysql='docker exec -it lamp_mysql_1 mysql'
alias psql='docker exec -it lamp_pgsql_1 psql -U postgres'

alias pgsql_='docker exec -it lamp_pgsql_1 bash'
alias mysql_='docker exec -it lamp_mysql_1 bash'

alias node='docker run -it --rm --name node -v "$PWD":/usr/src/app -w /usr/src/app node node'
alias node7='docker run -it --rm --name node7 -v "$PWD":/usr/src/app -w /usr/src/app node:7 node'
alias node6='docker run -it --rm --name node6 -v "$PWD":/usr/src/app -w /usr/src/app node:6 node'
alias node4='docker run -it --rm --name node4 -v "$PWD":/usr/src/app -w /usr/src/app node:4 node'
Tags: bash, alias, linux, configuration, debian, ubuntu, docker, docker-compose, lamp

« Set GRUB to remember recently selected os - LAMP »

Related content: