Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Ubuntu: error while loading shared libraries

  1. Run ldd <executable> to find missing libraries.
  2. Run dpkg -S <missing lib> to find packages, containing them.
  3. Install missing libs. Sometimes use :i386 instead :amd64.
Tags: error, while, loading, shared, libraries, ubuntu, debian

« Debian CheatSheet - Code Snippets »