Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Docker tips

Remove:

docker ps -a | tail -n +2 | awk '{print $1}' | xargs docker rm -f
docker images | tail -n +2 | awk '{print $3}' | xargs docker rmi -f
docker volume prune -f

Pull:

docker images | tail -n +2 | awk '{print $1":"$2}' | xargs -l docker pull

« JetBrains Linux .desktop file - Delete multiple connections in LinkedIn »

Related content: