Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Code Snippets

Adminer fast select tables by prefix

$('input[type="checkbox"][name="tables[]"][value^="prefix_"').trigger('click');
$('input[type="checkbox"][name="data[]"][value^="prefix_"').trigger('click');

MySQL utf8 default charset in my.cnf

[mysqld]
collation-server     = utf8mb4_general_ci
character-set-server = utf8mb4

RegEx

regex description
(?: ) Non-capturing group
(?! ) Prevents matching a pattern

http://www.regular-expressions.info/lookaround.html

Tags: code, snippet, php, javascript, css, html

« Ubuntu: error while loading shared libraries - Docker Engine and Docker Compose on Ubuntu 16.04 »